Miroslav Křejčíř

PhDr. MUDr.
Miroslav Krejčíř

Lékař a
psycholog

Medicína

Lékařská fakulta UJEP Brno
Atestace z vnitřního lékařství a fyziatrie, balneologie a rehabilitace.
Byl svého času nejmladším lékařem, který mohl v tehdejším Československu provádět akupunkturu.

Psychologie

Filozofická fakulta UJEP Brno
Nyní psychologické poradenství (partnerské problémy, osobní růst apod.)

Popularizátor

Několik desetiletí přednáší a popularizuje různá témata z oblasti medicíny a psychologie

Autor mluvnice vizuálního jazyka

V posledních několika letech velmi intenzivně pracuje na tématu, kterým se zabývá už přes 40 let – vizuální komunikaci. Výsledkem této práce je vytvoření a prezentace autorského systému 3AXIS Visual Language, který je revoluční inovací v oblasti řeči těla, protože poprvé přináší jednotný systém znaků a pravidel – „gramatiku“ – tím se z „řeči“ těla stává konečně „jazyk“ těla. Jazyk je podle definice lingvistů systém znaků a pravidel. Řeč je schopnost vyjadřovat se pomocí jazyka - jazyk je tedy základem řeči. Řeči těla, jak byla dosud prezentovaná v knihách a seminářích ale právě onen jazyk (systém znaků a pravidel ) chyběl. 3AXIS Visual Language tento nedostatek odstraňuje.

© GRIFART spol. s r.o.